Bildgalleri Akvareller


 

Svartklubbens fyr

50x40

Dummelgrund

70x50

Öregrund

91x61

Öregrund

50x40

Öregrund

50x40

Singö/Stångskär - Svartklubben

91x61

Örskär i juninatt

50x40

Fartygshaverist i Ålandshav

91x61

Bellona grundet

70x50

Dummelgrund

91x61

Impression

50x40

Islossning

40x30

Vinter vid Märkets fyrplats

70x50

Svartklubbens fyr

70x50

Djurstens fyrplats

70x50

Såld

Blåsigt väder vid

Örskärs fyrplats

40x30

Dummelgrund

50x40

KAW bryter is hamnen

70x50

Vinter

50x40

Öregrunds hamn

Vintervila för Dyning

70x50

Vässarö grund

50x40

Gamla Ymer assisterar i södra kvarken

70x50

Tjänstefartyget Stockholm levererar förnödenheter

91x61

Storm till sjöss

50x40

Arholmaleden mot norr

70x50

Simpnäsgrynnan

Arholmleden

91x61

Västra Banken Öregrund

50x40

Understens fyr

40x30

Örskär

70x50

Björns fyr

50x40

Engelska grundet

Grepens fyrskepp 1955

40x30

Svartklubben

50x40

Söderarms fyr

40x50

Svenska högarna

50x40

Näskubbens fyr

Arholmaleden

70x50

Fyrskepp nr 2B

Almagrundet 1896-1912

70x50

Grundkallens fyr

40x50

Flötjans fyr

Inloppet till

Ålands hav 70x50

Fyrskepp no 30

Grundkallen 50x40

Såld

 

Blockhusudden

Stockholm

70x50

Dummelgrund

70x50

Understen

40x30

Ålandskobb

50x40

Söderarm

Såld

Stort tack till alla er som besökte mina utställningar i sommar!

Bilden från Norrtälje tidning...

Understens fyr

50x40

VB Öregrund

70x50

Örskärs fyr

91x61

Såld

Märkets fyr

91x61

Aldön i kvällsljus

Utsikt från ateljen

70x50

Svartklubbens fyr

50x40

Öregrund

70x50

Utsikt från ateljen på Ormön

Såld

Waxholm II

i Öregrund...

70x50

 

Märkets fyrplats

Ålands hav

70x50

Dummelgrund

Såld

Öregrund

Impression

Svartklubbens fyr

Vårljus II

Såld

Vårljus

Hamnen vinter

Öregrund väst

Dummelgrund

Öregrund

Såld

Örskär

Såld

Bellona/Djursten

Såld

Dummelgrund

KAW passerar Engelska grundet

Såld

Öregrund

Vinter

Sv Högarna

Såld

Öregrund

Örskär - vinter

Såld

Arholmaleden

Såld

Öregrund

Almagrundets

fyrskepp

Såld

Öregrund

Decembersnö

Simpnäsklubb

på sjökort

Såld

KAW

Öregrunds hamn

Simpnäsklubb

50x40 cm

Örskär

50x40 cm

Såld

Sjörök vid Svartklubben

50x40 ramad

Gräsö västsida

50x40

Örskär

50x40 ramad

såld

Engelska grundet

50x40 ramad

Västra Banken

50x40 ramad

såld

Fyrskeppet No 30

Grundkallen (på sjökort)

Fyrskeppet Finngrundet

70x50 ramad

Märkets fyr

50x40 (sjökort)

såld

Understen

70x50 cm ramad

Fyrskeppet Grepen

70x50 cm ramad

Bellona grundet

Gamla fyren

70x50 cm ramad

Såld

Understen

70x70 cm ramad

Engelsman

70x50 ramad

såld

Impression- Understens fyr

40x30 ramad

Impression

50x70 ramad

såld

KAW vid Örskär

61x91 ramad

såld

 

Sommar vid Svartklubben

50x40 cm ramad

Såld

Örskärs fyr

30x40 ramad

såld

Öregrund

Dyning vid gästbryggan

40x50 ramad såld

Märket fyrplats i blåsigt väder

50x70 ramad

Såld

Vinter vid Örskär

50x40 ramad

såld

"Dyning" vilar vid gästbryggan

50x40 ramad

såld

KAW bryter is i hamnen

91x61 ramad

såld

Engelska grundet

50x40 ramad

Brobänken Öregrund

50x40 ramad

såld

Västra Banken

70x50 ramad

Märkets fyrplats

50x40 ramad

KAW vid Brobänken

50x40 ramad

KAW har koll på Mundogas

Såld

Disigt vid Märket

50x40 ramad

Grundkallens fyrskepp

Målat på sjökort Såld

Fyrskeppet Reserv

50x40 ramad

KAW bevakar vraket Mundogas okt 1966 Såld

Märkets fyr

såld

KAW som den såg ut i början på 50-talet

70x50 ramad

såld

Understen

50x40 ramad

Såld

Fartygspassage

vid Understen

Understens fyrplats

Södra kvarken/

Ålands hav Såld

Örskär

Såld

Holmenbogserare

Såld

Fågelsundet

SSRS

Såld

Fyrskeppet

Svenska Björn

50x40 ramad såld

Örskärs fyr

50x40 ramad

såld

Brobänken, Öregrund

50x40 ramad

såld

Sv Högarna

Svartklubben

Såld

Örskärs fyr

Såld

Understens fyrplats

Såld

Bogserbåten Frej

Understens fyr

Simpnäsklubb

Simpnäs-grynnan

Såld

Simpnäsklubb

Såld

Svartklubbens fyrplats

Lotsfartyget Gävle

förliser i Ålandshav

Såld

Segeltorkning 1910-tal

Nybroviken

50x40 cm

KA Wallenberg

Vintern 1963

Såld

Engelsman/

Grepens fyrskepp

50x40 cm

Del av

Västra Banken

40x30 cm

Flötmete i

sjöbodviken

40x30 cm

Engelska Grundet

50x40 cm

Dummelgrundet

Såld

Grepens fyrskepp

Nybyggda fyren 1955

Engelska grundet

Såld

Öregrunds hamn

Såld

Fyrskeppet Grepen

Har fått påfyllda förråd

50x40 cm

Grundkallens fyrskepp

Såld

”Mildvinterlugn"

Öregrunds hamn

Såld

Lennarts Smuggler 24

Vilar i hamnen

Såld

K.A. Wallenberg

Såld

Västra Banken

Såld

Solen går upp vid

Märkets fyr

Såld

Örskärs fyr

Såld

Engelska Grundet

Ersatte fyrskeppet

Grepen 1955

40x50 cm

Nacka Strand

25 dec 15.30

40x50 cm

Triptyk på Örskär, Understen & Svartklubben

170x55 cm (Beställningsjobb)

Hållnäsfiskare i hamnen

Såld

Räddningskryssaren

Örskär (Dan Broström)

Såld

Det blåste vid Västra Banken också...

30x40 cm

Såld

Höstblåst vid "Engelsman"

20x14 cm Såld

Understens fyr

Efter regn...

50x40 cm

Söderarms fyr

40x50 cm

Såld

Svartklubben i sommardis

40x50 Såld

Sjöbod på Åland

30x40 cm Såld

Koleldad bogserare i hamn

76x56 cm

Bogsering vid Djurstens fyr

55x45 cm

Bellona grundet

Såld

Fyrskepp Nr 28 Reserv i position

55x45 cm

Fyrskeppet Grepen i hårt väder

44x33 cm

Såld

Djurstens Fyr

44x33 cm

Såld

 

Märkets Fyr II

55x45 cm

Såld

Understens fyr II

50x40 ramad Såld

 

Grundkallens Fyr

55x38 cm

Engelska Grundet II

44x33 cm

Såld

Tjärvens fyr

55x38 cm

Örskärljus

50x40 ramad Såld

Dummelgrund

50x40 ramad Såld

Understens fyr

50x40 ramad Såld

Fyrskeppet Reserv

50x40 ramad Såld

Engelska grundet

50x40 ramad Såld

Gräsö Runt

50x40 ramad

Vägvisare i Södra Kvarken

50x40 ramad

Ringsundet

Impression 3

Impression2

Impression

Brinnande skonertskepp

Sommarljus

(Privat ägo)

Brottsjö mot strand

Nattljuset

Fyrskepp i storm

Såld

Understen fyrplats

70x50 cm

Såld

Kuling 2

Styv kuling

Blåsigt på Grepen

Soluppgång

Fyrljus

Västra Banken

Såld

Öregrund – inre hamnen

Bastubadare

Såld

Badare

Västra Banken4

Såld

Seglare

Örskär

Såld

Kärrdal

Gästhamnen i soluppgång

Svartklubben4

Såld

Vinter vid Strandvägen

Såld

Bogserare i vila

Gästhamnen kvällsljus

Juni soluppgång Ormön

Öregrunds gästhamn

Såld

Svartklubben3

Såld

Märkets fyr

Såld

Västra Bankens fyrskepp Öregrund

Svartklubbens fyr

Gryning vid Svartklubbens fyr

Regnbågsljus

76x56 cm

Såld

Sumpkärr Ormön

Fyrskeppet Grepen

Såld

Antibes hamn

Antibes, Frankrike

Västra Banken2

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)